Книги в электронном варианте скачать бесплатно. Новинки

Скачать бесплатно книги в библиотеке booksss.org

расширенный список авторов: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I j K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Главная
Бизнес
Интернет
Юмор
Психология
Разное
Как читать скачанную книгу?

Выкраданне Чарадзея (на белорусском языке)

Автор(ы):Кир Булычев

Аннотация книги


aннотация отсутствует

Скачать книгу 'Выкраданне Чарадзея (на белорусском языке)' Кир Булычев

Скачивание книги недоступно!!!
Читать первые страницы книги

Булычев Кир

Выкраданне Чарадзея (на белорусском языке)

Кiр Булычоў

Выкраданне Чарадзея

1

Хата спадабалася Ганне яшчэ здалёк, калi яна iшла запыленаю сцежкай уздоўж платоў, у заценi каранастых лiпаў, мiма пасiвелага ад старасцi калодзежнага зруба, - ад моцнага парыву ветру ланцуг бразнуў аб пагнёную бакавiцу вядра... куры мiтуслiва ўступалi дарогу, як бы наракаючы на чалавечае нахабства... певень збочыў па-страявому, захоўваючы мужчынскую годнасць... бабулi, што сядзелi радком на прызбе, аднолькава прывiталiся i доўга глядзелi ўслед... вулiца была шырокая, раз'езджаная грузавiкамi дарога вiлася пасярод яе, як рэчка па далiне, парослай трыпутнiкам i мяккай мурожнай травою.

Хата была яшчэ моцная, пад бляшаным, калiсьцi чырвоным дахам. Яна стаяла наводшыбе ад вёскi, на тым баку амаль перасохлага ручая.

Ганна спынiлася на мастку, што перакiнуўся цераз ручай: два бервяны, да iх прыбiтыя ўпоперак дошкi. Побач брод - неглыбокая лужына. Дарога перасякала гэтую лужыну i ўпiралася ў расчыненыя насцеж дзверы пустога шэрага хлява з бярвенняў. Ад мосцiка пачыналася сцежка, прабягала каля хаты i вiлася па зялёным схiле пагора, да пляскатай вяршынi, якая была густа акрыта шапкаю цёмных дрэў.

Цётка Магда растлумачыла дарогу дакладна, дый сама Ганна з кожным крокам пазнавала вёску, дзе пяцiгадовай дзяўчынкай дваццаць гадоў таму прабавiла лета. Да яе вярталася забытае адчуванне спакою, адлучнасцi, гармонii жытнёвага поля, лопуху, пышнага воблака над гаем, лязгату ланцуга ў калодзежы i сiлуэта каня на зялёным схiле.

Плот пахiлiўся, некалькi штыкецiн выпала, паўз iх парасла крапiва. Кусты парэчак пад фасадам на тры акны, якiя былi ўпрыгожаны некалi блакiтнымi лiштвамi i прычыненыя аканiцамi, разраслiся i здзiчэлi. Хата была адзiнокая, яна сумавала без людзей.

Ганна адсунула ржавую засаўку веснiчак i паднялася на ганак. Паглядзела на вёску, якую толькi што мiнула. Вёска цягнулася ўздоўж ракi, i лес, якi аддзяляў яе ад чыгуначнага раз'езда, адступаў ад ракi шырокай дугой, вызвалiўшы месца для палёў. Затое з другога берага ён падыходзiў да самай вады, нiбыта ў лесе ялiнам было цесна. Адтуль цягнула халодным ветрам, i было вiдаць, як ён прабягае Вятлу, тысячай малюсенькiх ног узрываючы люстэрка ракi i разгойдваючы паласу прыбярэжнага чароту. Гул лодачнага матора вырваўся з-за вугла хаты, i лодка, якая сядзела нiзка кармой, распiлавала хвастом пены букалiчныя сляды ветру. У лодцы сядзеў белабароды дзед у дажджавiку i сiнiм капелюшы. Нiбы адчуўшы позiрк Ганны, ён аглянуўся, i хоць яго твар з такой адлегласцi здаваўся толькi бурай плямаю, Ганне падалося, што стары асуджае яе прысутнасць у пустой хаце, якой наканавана адзiнока дажываць свой сiратлiвы век.

Пустое жытло заўсёды выглядае сумна. Бочка на ваду каля парога рассохлася, з яе тырчалi пакiнутыя некiм граблi, каля сабачай будкi з праваленай стрэшкай на саржавелым ланцугу ляжаў гнiлы ашыйнiк.

Ганна доўга корпалася з замком, i калi ён нарэшце паддаўся, дужка сярдзiта выскачыла з круглага цельца, i дзверы адчынiлiся туга, нiбыта хтосьцi прытрымлiваў iх з сярэдзiны. У сенцах панавала нежылая затхласць, сонечны прамень з акенца пад столлю пранiзваў застаялае паветра, i ў промнi гэтым мiтусiлiся ўзнятыя пылiнкi.

Ганна адчынiла дзверы ў цёплую палавiну. Дзверы былi абабiтыя рудою цыратаю, а ўнiзе iх адтулiна была застаўлена дошчачкаю, каб кошка магла выйсцi, калi ёй уздумаецца. Ганна прыгадала, як сядзела на кукiшках, зайздросцячы цётчынай чорнай кошцы, якой дазвалялася гуляць нават ноччу. Успамiны абарвалiся, як мелодыя званочка, калi яго хутка прыкрыць далонню. На падаконнiку ў малочнай бутэльцы стаяў букет папяровых кветак. З-пад прагнёнай канапы выбегла мыш-палёўка.

Адагнуўшы цвiкi, Ганна расчынiла аканiцы, вокны, потым пайшла ў кухню, што была аддзелена ад жылога пакоя перагародкаю, якая крыху не даходзiла да столi, адчынiла акно i там. Ад святла запусценне стала яшчэ больш выразнае. У чорнай пашчы печы Ганна знайшла таз, у кутку пад чорнымi абразамi - анучу.

Нанасiўшы з рэчкi вады - здзiчэлыя яблынi ў садзе разраслiся так, што даводзiлася прадзiрацца цераз галлё, - i вымыўшы падлогу, Ганна паставiла ў бутэльку букет рамонкаў, а папяровыя кветкi занесла да бажнiцы. Яна зусiм не стамiлася - гэтая звычайная праца прынесла прыемнае задавальненне, а свежы пах мокрай падлогi адразу ж выгнаў з хаты саладкаваты пах пылу.

Адну з прывезеных з сабою прасцiн Ганна паслала на стол у вялiкiм пакоi i расклала там кнiжкi, паперу i розныя туалетныя прылады.

Цяпер можна схадзiць па малако ў вёску, заадно праведаць дзеда Генадзя i яго жонку Дар'ю.

Ганна адшукала на кухнi гладыш, выйшла з хаты, замкнуўшы па гарадской звычцы дзверы, пастаяла каля веснiчак i накiравалася не ўнiз, да вёскi, а ўверх, да гаю на вяршынi, бо з тою мясцiнаю была звязана нейкая жахлiвая дзiцячая тайна, забытая за дваццаць гадоў.

Сцяжынка пралягала памiж рэдкiх кустоў, каля якiх ружавелi сунiцы, i неўзабаве Ганна апынулася на вяршынi пагорка, у цянi дрэваў, якiя разраслiся на старых занядбалых могiлках. Шэрыя плiты i каменныя крыжы паўрасталi ў зямлю, пахавалiся ў арэшнiку, у выемках мiж iмi буйна цвiлi ландышы. Адна з плiт чамусьцi стаяла тарчма, i Ганна падумала, што тут быў пахаваны чарадзей, якi потым прачнуўся i выкараскаўся адтуль.

Раптам Ганна адчула, што за ёю нехта сочыць. У гаi было вельмi цiха вецер не рашаўся зазiрнуць туды, i спрадвечны могiльнiкавы страх ахапiў Ганну; не аглядваючыся, яна хутка пайшла наперад...

2

- Ты, ведама, прабач, Ганначка, - сказаў белабароды дзед у дажджавiку i сiнiм капелюшы, - калi я цябе напалохаў.

- Добры дзень, дзядуля Генадзь, - сказала Ганна. Наўрад цi хто-небудзь яшчэ ў вёсцы мог адразу прызнаць яе.

Яны стаялi каля каменнай царквы з абваленым купалам. Вялiкая страказа прысела на край гладыша, якi Ганна прыцiскала да грудзей, i зазiрнула ў яго.

- Па малако сабралася? - спытаўся дзед.

- Да вас.

- Малака дамо. А я па кабылу iду, яна сюды заблудзiла. I чаму гэта ў яе такая цяга да спакою i назiранняў? Клеапатрай яе завуць, гарадская, з iпадрома выбракаваная.

- Цётка Магда вам лiст напiсала?

- Яна мне заўсёды пiша. Да ўсiх святаў. Я ў Пруднiкi ездзiў, вяртаюся, а ты на ганку стаiш. Вырасла, пахарашэла. У аспiрантуру, значыцца, збiраешся?

- Цётка i пра гэта напiсала?

- А як жа.

Гнядая кабыла Клеапатра стаяла з другога боку царквы, грэлася на сонцы. Яна ветлiва ткнулася пысаю Ганне ў выстаўленую далонь. Яе блiскучая скура пахла потам.

- Звярнi ўвагу, - сказаў дзед Генадзь, - храм семнаццатага стагоддзя, пабудаваны пры Аляксею Мiхайлавiчу, а фундамент яшчэ старэйшы. Сюды рэстаўратар з Ленiнграда прыязджаў. Васiльеў, Цярэнцiй Iванавiч, не ведаеш?

- Не.

- Вядучы спецыялiст. Можа, будуць аднаўляць. Цi раскопкi пачнуць. Тут на ўзгорку горад стаяў у сярэднявеччы. Зямля лiтаральна напоўнена загадкамi i таямнiцамi. Ну, Клепа!

Дзед урачыста ўздыхнуў, насунуў на вочы шапку, ляпнуў Клеапатры па шыi, i тая пайшла ўперад. Ганна зразумела, што рэстаўратар Васiльеў развярэдзiў дзедаву душу, адкрыў перад iм прывабную далячынь вякоў.

Паперадзе iшла Клепа, потым, жэстыкулюючы, дзед - дажджавiк яго калыхаўся, як пакрывала прывiду. Ён гаварыў, не аглядаючыся, часам яго голас прападаў, патанаючы ў кустах, яго доўгi маналог быў пра горкi лёс рэк i лясоў; пра тое, што якiсьцi купец яшчэ да рэвалюцыi вазiў з пагорка камень у Полацак, абкрадаючы гэтым самым культурную спадчыну; пра тое, што насельнiцтва гэтых мясцiн мяшанае, бо сюды прыходзiлi ваяваць усе, хто хацеў; што кожнай вёсцы патрэбны музей... Тэмы былi разнастайныя i нечаканыя.

Спусцiлiся з пакатага, дальняга ад ракi боку пагорка i накiравалiся ўздоўж жытнёвага поля, па краях якога цвiлi васiлькi. Дзед апавядаў пра тое, што над Мiёрамi два днi вiсела лятальная талерка, а на Месяцы магчыма жыццё. Каля ручая дзед азiрнуўся.

- Можа, у нас пажывеш? Чаго адной у хаце? Мы з Дар'яй табе i гарачай яды наварым, i пагамонiм.

- Я лепш пабуду адна. Дзякуй.

- Я i не спадзяваўся, - сказаў дзед. У хаце дзеда Генадзя прыйшлося затрымацца. Бабка Дар'я запарыла гарбату, паставiла цукеркi, а гаспадар дастаў каробку з-пад абутку i расклаў на стале свой музей, якi ён пачаў збiраць пасля сустрэчы з рэстаўратарам Васiльевым. Тут была дзедава фотакартка дваццатых гадоў, бляшанка з-пад гарбаты з чарапкамi рознай формы i даўнасцi, некалькi паштовак з краявiдамi Полацка i курорта Монтэ-Карла, старажытная пацiнiраваная львiная галава з колцам у носе - пэўна, ручка ад дзвярэй, а таксама крэмневы наканечнiк дзiды, бутэлечка з-пад даўнейшых духоў, падкова, якую згубiла Клеапатра, i яшчэ штосьцi. Бабка Дар'я паклiкала Ганну на кухню пагаманiць пра радню, шапнула:

- Ты не смейся, няхай забаўляецца. А то пiць пачне. Бабка Дар'я пражыла з Генадзем паўвека i ўсё баялася, што ён зап'е.

3

Прыцемкi былi напоўнены гукамi, якiя ўзнiкалi ад цiшынi i празрыстасцi паветра. Галасы ад калодзежа, жаночы смех, вуркатанне тэлевiзара, далёкi гудок грузавiка i нават перастук колаў цягнiка ў неймавернай далечынi - усё гэта было патрэбна, каб як мага глыбей усвядомiць бязмежжа неба, бляск адлюстраванага месяца ў рэчцы, маўчанне лесу, плёскат рыбы i камарыны звон.

Ганна падышла да хаты, узнялася на ганак i нетаропка, усмiхаючыся з дзедавай балбатнi, лёгка адамкнула на гэты раз падатлiвыя дзверы. Трымаючы ў руках замок i гладыш з сырадоем, яна ўвайшла ў сенцы, ступiла крок i знянацку спатыкнулася аб нешта цвёрдае i цяжкае. Гладыш грукнуўся аб падлогу, замок выпаў i стукнуў па назе. Ганна крыкнула, абхапiла рукамi шчыкалатку, i тут жа з-за перагародкi, што аддзяляла сенцы ад халоднай святлiцы, рэзкi мужчынскi голас спытаўся:

- Ты што, Кiн?

З гарышча адгукнуўся другi голас, нiзкi:

- Я на гары.

Ганна, забыўшыся пра жахлiвы боль, сцiшылася. На iмгненне ёй у галаву прыйшла думка: яна трапiла ў чужую хату. Але ж з гэтага боку ручая толькi адна хата. I яна хвiлiну назад адмыкала яе.

Книгу Кир Булычев Выкраданне Чарадзея (на белорусском языке) скачать бесплатно,

Другие произведения авторов/автораНФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 20
Апология.
Через тернии к звездам
Великий Гусляр
«Гостья из будущего». Сценарий фильма
Алиса и дракон
Пойми товарища!
Эдисон и Грубин
Если бы не Михаил...
Звезды зовут!
Съедобные тигры
Последние драконы
Покушение на Тесея
Каникулы в космосе, или Планета Пять-Четыре
Чума на ваше поле!
Когда вымерли динозавры?
Спонсора!
Они уже здесь!
Исчезновение профессора Лу Фу
Таких не убивают
Платье рэкетира
Хронофаги
Кому это нужно?
Ленечка-Леонардо
Обыск
Штурм Дюльбера
...Но странною любовью
В куриной шкуре
Сказка о репе
Разлюбите Ложкина!
Как его узнать?
Берегись колдуна!
Поделись со мной...
Чулан Синей Бороды
Принцы в башне
Уважаемая редакция!
Упрямый Марсий
Богомольцы должны трудиться!
Это ты, Алиса?
Дети динозавров
Колдун и Снегурочка
Я вас первым обнаружил!
Братья в опасности!
Показания Оли Н.
Планета для тиранов
Детский остров
Нужна свободная планета
Опозоренный город
Излучатель доброты
Это вам не яблочный компот!
Операция «Гадюка»
Наследник
Агент царя
Опасные сказки
Главному редактору журнала «Уральский следопыт». Письмо в редакцию
Старый год
Узники «Ямагири-Мару»
Вступление
Сборник научной фантастики. Выпуск 36
«Если», 2001 № 03
«Если», 1994 № 09
Наездники
Кровавая Шапочка, или Сказка после сказки
Детки в клетке
Меч генерала Бандулы
Мир приключений № 14, 1968
Мир приключений, 1989
Фантастика-2009
Мир приключений № 13, 1967
Осечка-67
Подземелье ведьм
Встреча тиранов под Ровно
Агент КФ
Можно попросить Нину?
Штурм Дюльбера (Река Хронос. 1917)
Похищение Тесея
Возвращение из Трапезунда
Наследник (1914 год)
Любимец (Спонсоры)
На полпути с обрыва
Предсказатель прошлого
Младенец Фрей
День рождения Алисы (с иллюстрациями)
Лиловый шар (с иллюстрациями)
Сны Максима Удалова
Пустой дом
Старенький Иванов
По примеру Бомбара
Теремок
Чума на ваше поле !
Дискуссия о звездах
В куриной шкуре (Кора из Интергпола)
Объективность и пpишельцы
Репка
Платье рэкетира (Новое платье рэкетира)
Тринадцать лет пути
Прощай, рыбалка
Умение кидать мяч
Операция 'Гадюка' (Театр теней - 3)
Принцесса на горошине
Последняя война
Красный олень - белый олень
Золотой медвежонок
Гость в кувшине
Предисловие к сборнику 'Человек, который ищет'
Письма разных лет
Второгодники
Столпотворение
Единая воля советского народа
Гуси-лебеди
Уважаемая редакция ! (Письмо о кирпичах)
Ляльки
Выбор
Чудовище у родника
Освящение храма Ананда
Голые люди
Трудный ребенок
Как дерутся японцы
Вячик, не двигай вещи !
Школьные каникулы Корнелия Удалова
Чужая память
Хоккей Толи Гусева
Вид на битву с высоты
Девочка с лейкой
Связи личного характера
Любимец
Излучатель доброты (Похищение, Исчезновение профессора Лу Фу)
Клин клином
Загадка Химеры
Поминальник XX века
Жизнь за трицератопса
Миллион приключений
Заповедник для академиков (фрагмент)
Колдун и Снегурочка (Алиса и Снегурочка)
Младенец Фрей
Монументы Марса
Ленечка-Леонардо (Лешенька-Леонардо)
Секрет черного камня
Домашний пленник
Лишний близнец
Отражение рожи
Миниатюры
Планета для тиранов (Планета для Наполеонов)
Каждому есть что вспомнить
Детективная история
Ретрогенетика (Оглянись, генетика !)
Город без памяти
Остров ржавого Лейтенанта
Первый слой памяти
Козлик Иван Иванович
Показания Оли Н
Как стать фантастом
Смерть этажом ниже
О Николае Шпанове
Космический десант
Лиловый шар
Поломка на линии
Родимые пятна
Новый Сусанин
Привидений не бывает
Недостойный богатырь
Заповедник сказок
'Река Хронос' - от истока - к устью
Возвращение из Трапезунда (Река Хронос - 3)
Перерожденец
Чичако в пустыне
Спонсора !
Инопланетяне
Фотография пришельца
Дети динозавров (Совет динозавров)
Глубокоуважаемый микроб
Царицын ключ
Мутант
Древние тайны
Снегурочка
Пришельцы не к нам
Киллер
О любви к бессловесным тварям
Речной доктор
Подземная лодка
Встреча под Ровно
Прискорбный скиталец
Средство от давления
Заповедник для академиков
Агент царя (Письмо о Иване Грозном)
Надеюсь, что не ошибся
Поход на стадион
Драконозавр
Лаборатория парадоксов
Перпендикулярный мир
Ответное чувство
О страхе
Обида
Диалог об Атлантиде
Повесть о контакте
Журавль в руках
Так начинаются наводнения
Альтернатива
Будем уважать друг друга
Чат с Булычовым
Терпение и труд
Путешествие Алисы
Так поступал я
Алиса и заколдованный король
Юбилей '200'
Плоды внушения
Сильнее зубра и слона
Гай-до
Закон для дракона
Поселок
Алиса и дракон (Страшное, зеленое, колючее)
Братья в опасности ! (Письмо о грецких орехах)
Коварный план
Пашка-троглодит
Альманах 'Удивительный космос'
Сказка про репку
Покушение на Тесея (Кора из Интергпола)
Тайна Урулгана
Клад Наполеона
Сто лет тому вперед
Алиса в Гусляре
Свободный тиран
Поступили в продажу золотые рыбки
Похищение Тесея - Галактическая полиция (Кора Орват 2)
Хронофаги (Письмо о хронофагах)
62-я серия
Раскопки курганов в долине Репеделкинок
Чулан Синей Бороды (Платон в беде)
Когда Чапаев не утонул
Две капли на стакан вина
Кyпались в фонтане фантасты
Хочешь улететь со мной
Эдисон и Грубин (Письмо о Эдисоне)
Алиса на планете загадок
Прошедшее время
Вампир Полумракс
Главному редактору журнала 'Уральский следопыт'
Марсианское зелье
Апология
Вокруг света за три часа
Скандал
Разговор с убийцей
Упрямый Марсий (Гусляр - Саратов, Дар данайца, Два вида телепортации, Черная икра)
Цена крокодила
Подземелье ведьм (Галактическая полиция - 5)
Два билета в Индию
Надо помочь
Алиса и чудовище
Разлюбите Ложкина !
Соблазн
Геркулес и Гидра
Пропавший без вести
Возвышение Удалова
День рождения Алисы
В когтях страсти
Обыск (Конкурс 'Допиши рассказ')
Паровоз для царя
Наследники Чапека
Звезды зовут !
Похищение чародея
Белое платье Золушки
Пойми товарища !
Такан для детей Земли
Котел
Город наверху
Если бы не Михаил
Разум в плену
Настой забвения
Агент КФ (Галактическая полиция - 4)
Международный день борьбы с суевериями
Новости будущего века
Тайна третьей планеты
Отцы и дети
Берегись колдуна ! (Не гневи колдуна !)
Съедобные тигры (Жестокий дрессировщик)
Копилка
Подоплека сказки
Дом в Лондоне
Со старым годом !
Лица друзей
Чего душа желает
Садовник в ссылке
Вымогатель
Яблоня
Сыщик Алиса
В прошлое и будущее - за настоящим
Вирусы не отстирываются
Корона профессора Козарина
Детский остров (Кора из Интергпола)
Опозоренный город (Клад)
Рождественская сказка
Половина жизни
Обозримое будущее
Сестрица Аленушка и братец Иванушка
Женской доле вопреки
Алиса и крестоносцы
Перевал
Разум для кота
Технология рассказа
Будущее начинается сегодня
Гусляр - Неаполь (Заграничный турист Удалов)
Статья из будущего
Опасные сказки (Новые приключения Алисы)
Мечта заочника
Другая поляна
Протест
Звенящий кирпич
Жильцы
К вопросу о суматранском носороге
Добряк
Конец Атлантиды
Звездолет в лесу
Девочка, с которой ничего не случится
Черный саквояж
Вступление (Пришельцы в Гусляре)
Кладезь мудрости
Хоть потоп !
Один мальчик наступил на рамокали
Богомольцы должны трудиться !
Королева пиратов на планете сказок
Титаническое поражение
Настоящее кино
Доказательство
Галактическая полиция (Кора Орват 1)
Шкаф неземной красоты
Воспитание Гаврилова
Роковая свадьба
На днях землетрясение в Лигоне
Два сапога - пара (Минц и зайцы)
Человек современный
Шпионский бумеранг
Районные соревнования по домино
Синяя борода
Утешение
Первый гранд-мастер
Любимый ученик факира
Великий дух и беглецы
Поделись со мной
Градусник чувств
Война с лилипутами
Пленники астероида
Они уже здесь !
Ощущение фантастики
Последние драконы (Кора из Интергпола)
Я вас первым обнаружил !
Мой пес Полкан
Золушка на рынке
Свободные места есть
Звездный пес
"Стpаж-Птица" № 15
НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 14
НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 24
НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 11 (1972)
НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 11 (1972)
НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 11 (1972)
Фантастика 1969, 1970
Другое детство
Ржавый фельдмаршал
Остров ржавого лейтенанта
Люди как люди (сборник)
Черный саквояж. Куклы из космоса (сборник)
Гибель поэта
Выстрел купидона
Петух кричит с опозданием
Поселок (С иллюстрациями)
Последняя война (с иллюстрациями)
Инопланетяне
Витийствующий дьявол
На днях землетрясение в Лигоне
Голые люди
Мамонт
«Если», 2009 № 04
тастики. Выпуск 21
Война с лилипутами (с иллюстрациями)
Конец Атлантиды (с иллюстрациями)
Пленники астероида (с иллюстрациями)
Гай-до (с иллюстрациями)
Девочка, с которой ничего не случится (с иллюстрациями)
Ржавый фельдмаршал (с иллюстрациями)
Подземная лодка (с иллюстрациями)
Город без памяти (с иллюстрациями)
На полпути с обрыва (сборник)
Предсказатель прошлого (сборник)
Пленники астероида
Второе пришествие Золушки
Вымогатель
Великий Гусляр
Тайны Руси
Журавль в руках
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ №13 (Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов)
Заповедник для академиков
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1968 (Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов)
Мир приключений. Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1978. Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов
Заповедник сказок
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1989. Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1973. Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов
рассказов)
Золушка на рынке (Золушка)
Звездолет в лесу
«Мир приключений» 1968 (№14)
Мир приключений 1977. Сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов
«Мир приключений» 1975 (№22)
Убежище
Подземелье ведьм
]
Гений и злодейство
Золушка на рынке (Золушка)
«Если», 1996 № 03
Старая индейская тропа
Смерть этажом ниже
Дом в Лондоне
Не гневи колдуна !
Фотография пришельца
Не гневи колдуна!
Дом в Лондоне
Как начинаются наводнения
Таких не убивают
Хоккеисты
Таких не убивают
«Если», 1995 № 09
«Гостья из будущего». Сценарий фильма
Тайна третьей планеты
НФ: Альманах научной фантастики. Операция на совести
Искатель. 1967. Выпуск №2
Девочка с Земли
]
Царицын ключ
Агент КФ
Поселок
Девочка с Земли (Сборник)
Фантастика-1971
Старенький Иванов
Утешение
Глаз
Юбилей «200»
Я вас первым обнаружил!
Хочешь улететь со мной?
Цветы
Узники ''Ямагири-Мару''
Вампир Полумракс
Алиса и крестоносцы
Великий дух и беглецы
Товарищ «Д»
Это ты, Алиса?
Туфли из кожи игуанодона
Тревога! Тревога! Тревога!
Зеркало зла
Древние тайны
Яблоня
Клад Наполеона
Летнее утро
Вид на битву с высоты
Две капли на стакан вина
Спонсора!
Хоккей Толи Гусева
Дискуссия о звездах
Мой пес Полкан
Так начинаются наводнения
Звезды зовут!
«Твоя Рашель...»
Старый год
Алиса на планете загадок
Лекарство от всего
Гений из Гусляра (Рассказ)
Вячик, не двигай вещи!
Теремок
Голова на гренадине
Котел
Война с лилипутами
Королева пиратов на планете сказок
Звенящий кирпич
Кладезь мудрости
Титаническое поражение
Значительные города
Загадка Химеры
Космический десант (Сборник)
Возвращение из Трапезунда
Возвышение Удалова
Гений из Гусляра (Сборник)
Космический десант (рассказ)
Из огня да в полымя
Градусник чувств
Свободные места есть
Усилия любви
Алиса на живой планете
Ксения без головы
Жильцы
Звездный пес
Девочка с лейкой
Уроды и красавцы
Именины госпожи Ворчалкиной
Трудный ребенок
Кому это нужно?
Заколодованный король
В куриной шкуре
Связи личного характера
Встреча тиранов под Ровно
Вирусы не отстирываются
Город без памяти
Диалог об Атлантиде
Хронофаги
Главная тайна Толстого
Как его узнать?
Закон для дракона
Исчезновение профессора Лу Фу
Если бы не Михаил...
Детский остров
Золотой медвежонок
Конец Атлантиды
Клин клином
Киллер
Господа гуслярцы
Домашний пленник
Гость в кувшине
Вокруг света за три часа
Гай-до
Единая воля советского народа
Когда Чапаев не утонул
Космография ревности
Мечта заочника
Жертва вторжения (Рассказ)
Ляльки
Дети динозавров
Город наверху
Столпотворение
Хроноспай
Женской доле вопреки
Монументы Марса
Технология рассказа
Тринадцать лет пути
Алиса в Гусляре
Чудовище у родника
Марсианское зелье
Уважаемая редакция!
Излучатель доброты
Коралловый замок
Это вам не яблочный компот!
Упрямый Марсий
Каждому есть что вспомнить
Терпение и труд
Горилла в бронежилете
Когда вымерли динозавры?
Эдисон и Грубин
Алиса и дракон (Сборник)
Золотые рыбки снова в продаже
Такан для детей Земли
Глубокоуважаемый микроб
Корона профессора Козарина
Чулан Синей Бороды
Любимый ученик факира
Жизнь за трицератопса
Древние тайны (Сборник)
Колдун и Снегурочка
Второгодники
…хоть потоп!
Крокодил на дворе
Коварный план
Алиса и дракон
Гуси-лебеди
Воспитание Гаврилова
Алиса и притворщики
Копилка
Гусляр-2000
Детективная история
Выбор
Средство от давления
Миллион приключений
Жертва вторжения (сборник)
Свободный тиран
Харизма
Гусляр навеки
Из жизни дантистов
Сыщик Алиса
Тебе, простой марсианин!
Драконозавр
Инструмент для вундеркинда
Ленечка-Леонардо
Шестьдесят лет спустя
Люди как люди (сборник)
Перевал (сборник)
Чудеса в Гусляре (сборник)
Осечка-67
Перевал
Другая поляна
Прискорбный скиталец
НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 33
Девочка с Земли
Девочка с Земли
Со старым годом!
Операция "Вечность" (сборник)
Посёлок
Великий Гусляр
Девочка с Земли (Сборник)
Хоккеисты
Наши в космосе
Наши в космосе
Наши в космосе
Древние тайны (Сборник)
Пленники долга
Дом в Лондоне
Таких не убивают
]
]
Купидон через сорок лет
Усни, красавица
Тайны древнего мира
Разум в плену
Последние сто минут
Разум для кота
О любви к бессловесным тварям
Коралловый замок
Космография ревности
Морские течения
...но Странною Любовью
Хроноспай
Петушок
Лекарство от всего
Вас много - я одна…
«Твоя Рашель…»
Поступили в продажу золотые рыбки
Агент царя
Покушение на рассвете
Прощай, рыбалка
Слышал?
Недостойный богатырь
Алиса и Алисия
Можно попросить Нину?
Сильнее зубра и слона
Синяя борода
Покушение на рассвете
Чечако в пустыне
Показания Оли Н.
…хоть потоп!
Богатый старик
Наследник
Морские течения
Нужна свободная планета
Плоды внушения
Монументы Марса (сборник)
Они уже здесь!
Берегись колдуна!
Опозоренный город
Шестьдесят вторая серия
Последние сто минут
Зеркало зла
Привидений не бывает
Крокодил на дворе
Братья в опасности!
Шум за стеной
Цена крокодила
Новый Сусанин
Богатый старик
Пропавший без вести
Инструмент для вундеркинда
Тебе, простой марсианин!
Отцы и дети
Опасные сказки
Письма Ложкина
Секрет черного камня
Ответное чувство
Съедобные тигры
Шум за стеной
Перерожденец
Деловой отдых в светлом будущем!
Надо помочь
Чего душа желает
По примеру Бомбара
Настоящее кино
Алиса и чудовище
Репка
Ретрогенетика
Ностальджи
Альтернатива
Поломка на линии
Пора спать!
О страхе
Сказка о репе
Золотые рыбки снова в продаже
Штурм Дюльбера
Пора спать!
О возмездии
Из огня да в полымя
Апология
Ностальджи
Обида
Значительные города
Принцесса на горошине
Пашка-троглодит
Письма разных лет
Районные соревнования по домино
Платье рэкетира
Одна ночь
Цветы
Мутант
Пришельцы не к нам
Час полночный
Роковая свадьба
Слышал?
Освящение храма Ананда
Белое платье Золушки
Первый день раскопок
Повесть о контакте
Час полночный
Сапфировый венец
Скандал
Из жизни дантистов
Сестрица Аленушка и братец Иванушка
Протест
Поделись со мной...
Ночь в награду
Спасите Галю!
Шкурка времени
Тревога! Тревога! Тревога!
Пустой дом
Планета для тиранов
Настой забвения
Разлюбите Ложкина!
Туфли из кожи игуанодона
Шкаф неземной красоты
На полпути с обрыва
Усилия любви
Петушок
Ваня+Даша=Любовь
Отражение рожи
Прошедшее время
Харизма
Шпионский бумеранг
Снегурочка
Последние драконы
Именины госпожи Ворчалкиной
Садовник в ссылке
Первый день раскопок
Паровоз для царя
Подземная лодка
Половина жизни
Жертва вторжения
Пойми товарища!
Школьные каникулы Корнелия Удалова
Один мальчик наступил на рамокали
Осечка-67
Подоплека сказки
Товарищ « Д»
Соблазн
Операция «Гадюка»
Перпендикулярный мир
О возмездии
Обыск
Предсказатель прошлого
Кирпичный завод
Сны Максима Удалова
Первый слой памяти
Обозримое будущее
Последняя война
Родимые пятна
Нужна свободная планета (сборник)
Ночь в награду
Будущее начинается сегодня
Принцы в башне
Разговор с убийцей
Покушение на Тесея
Сапожная мастерская
Посёлок
ск 11
НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 36
НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 34
Ржавый фельдмаршал (сборник)
Мир Приключений 1990 (Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов)
Top-10
авторов книг
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я