Книги в электронном варианте скачать бесплатно. Новинки

Скачать бесплатно книги в библиотеке booksss.org

расширенный список авторов: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I j K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Главная
Бизнес
Интернет
Юмор
Психология
Разное
Как читать скачанную книгу?

La mondo brilanta

Автор(ы):Александр Грин

Аннотация книги


aннотация отсутствует

Скачать книгу 'La mondo brilanta' Александр Грин

Скачивание книги недоступно!!!
Читать первые страницы книги

Aleksandro Grin. La mondo brilanta

«Ĝi estas — tie...»

Swift

Parto I La renversita areno

I

Dum sep tagoj bunta tumulto de afiŝoj proklamadis al la urbanoj eksterordinaran elpaŝon en la cirko "Soleil" [1]de «Homo de Duopa Stelo»; ankoraŭ neniam oni tiom multe paroladis pri tiaspecaj aferoj en gajantaj salonoj, malantaŭ teatraj kulisoj, en restoracioj, bierejoj kaj kuirejoj. Vere, la cirka arto ankoraŭ neniam promesis tiom multe, — ne logadis emociojn en la regionon de scivolemo, kiel nun. Eĉ la atleta lukto — la plej ŝatata amuzo de degenerintaj spiritaj heredantoj de Nerono [2] kaj Elagabalo [3] — foriris al la dua plano, kvankam jam estis venintaj kaj promenadis demonstre sur bulvardoj bestaj korpegoj de Greper kaj Noir — negro el afrika Liberio, — fumante dikegajn cigarojn, por miro kaj kortremo de aĝaj, sed pasiaj sinjorinoj. Eĉ paliĝis la fama fortulo-ĵonglisto Murray, ĵetanta en aeron fajrartaĵon da lumantaj pezaĵoj. Mallonge dirante, la cirko «Soleil» promesis ion vere neviditan. Starinte dum minuto antaŭ afiŝo, ni pli plene ol per ajnaj ekzemploj kaj komparoj komprenos la impreson, kiun ĝi faris al la homamaso. Kio do tie estas presita?

«Merkrede, — diris la afiŝo, — la 23-an de junio de la 1911-a jaro

okazos la unua, la sola kaj la lasta elpaŝo

de antaŭe neniam elpaŝinta,

mirinda, nevidita, escepta fenomeno,

nomanta sin «Homo de Duopa Stelo».

Sen pezo

Fluganta kuro

Mirakla flugo

Vera ŝvebado en la aero, kiu estos plenumita

sen helpo de kaŝitaj meĥanikaj rimedoj

kaj sen ajnaj aparatoj.

La Homo de Duopa Stelo restas pendi en la aero

ĝis 3 sekundoj da plena tempo.

La Homo de Duopa Stelo estas

la plej granda scienca enigmo de la nuna jarcento.

Biletoj, pro escepteco kaj neripeteblo de la spektaĵo,

estos vendataj de la 19-a ĝis la tago de la spektaklo;

la prezoj estas triobligitaj».

Agassiz [4], la direktoro de la cirko «Soleil», donis al ĵurnalistoj jenajn klarigojn. Antaŭ kelkaj tagoj al li venis nekonata homo; eĉ la trejnita okulo de tia fiaferspertulo, kiel Agassiz, sukcesis elŝiri el la mallonga renkontiĝo kun li nenion, kio metus stampon. Sur la vizitkarto de la vizitinto estis: E. D. — nure; nek adreso, nek profesio...

Dirante tiel, Agassiz prenis aspekton de homo, kiu scias multe pli, ol oni povas pensi pri tio, sed kiu estas diskreta pro gravaj kaŭzoj. Li diris:

— Mi vidis sendube kleran kaj riĉan homon, fremdan al la cirka rondo. Mi ne faras sekreton el tio, kion mi observis en li, sed... jes, li estas raraĵo eĉ por mi, kiu spertis nemalmulte dum tridek jaroj. Ĉe ni li ne servas. Li nenion postulis, nenion petis. Mi nenion scias pri li. Eĉ ne lian adreson. Estis sensence peni ekscii ion en tiu direkto, ĉar unusola lia elpaŝo estas ligita nek kun lia pasinteco, nek kun lia personeco. Ni tion ne bezonas. Tamen «Soleil» staras kaj plu staros alte, tial mi ne povis ellasi tian raran birdon. Li proponis pli multe, ol donus Barnumo [5] mem, se li reviviĝus kaj venus ĉi tien kun siaj bestoj.

Lia propono estas tia: li elpaŝos antaŭ publiko unu fojon; vere unu fojon, nek pli, nek malpli, — sen honorario, sen regalo, sen ajna alia rekompenco. — Tiuj tri sen de Agassiz fajfis solide kaj bonguste. — Mi proponis kaj tion kaj tion, sed li rifuzis.

Laŭ lia peto, mi eksidis en la angulo, por ne malhelpi al la ekzerco. Li deiris al la pordo, palpebrumis mistere kaj ruze, kaj poste, — sen salto, sen ajna videbla peno, glate apartiĝinte en la aeron, ekmoviĝis trans la tablon, haltinte super ĝi, — super tiu ĉi inkujo, — dum ne malpli ol du sekundoj, post kio neaŭdeble, senskue liaj piedoj ree tuŝis la teron. Tio estis tiom stranga, ke mi tremeris, sed li restis trankvila, kiel klaŭno Doddy post kiam lin turnis en la dentoj Ernst Wit sur trapezo. — «Jen ĉio, kion mi scipovas, — diris li, kiam ni eksidis ree, — sed tion mi ripetos kelkajn fojojn, post kuro kaj sen kuro. Eble, mi havos inspiron. Tiam la publiko vidos pli multe. Sed tion ne eblas garantii».

Mi demandis — kion li scias kaj pensas pri si kiel pri nevidita, mirakla fenomeno. Li kuntiris la ŝultrojn. — «Pri tio mi scias ne pli ol vi; probable, ne pli ol tiom, kiom scias iuj verkistoj pri siaj ideoj kaj temoj: ili venas. Tiel tio venas al mi». Plie li klarigis nenion. Mi estis afekciita. Mi proponis al li milionon; li rifuzis — kaj eĉ — oscedis. Mi ne insistis. Li rifuzis tiel decideme kaj sendispute, ke insisto egalus humiligon. Sed, nature, mi demandis, kiaj kaŭzoj devigas lin elpaŝi publike. — «De tempo al tempo, — diris li, — malfortiĝas mia kapablo, se ne vigligi ĝin; ĝi restariĝas plene, kiam estas spektantoj de miaj ekzercoj. Jen — la sola kuglego, al kiu mi estas alkatenita». Sed mi nenion komprenis; verŝajne, li ŝercis. Mi ricevis impreson, ke mi parolis kun elstara homo, konservanta striktegan inkognitecon. Li estas juna, serioza, kiel anatomo, kaj bonege vestita. Li portas briliantan pinglon, kiu kostas eble tricent mil. Ĉio ĉi estas pripensinda.

Jam en la sekva tago matenaj kaj vesperaj ĵurnaloj presis la intervjuon kun Agassiz; en unu ĵurnalo aperis eĉ improvizita portreto de la stranga gastrolanto. La lipaj kaj kapaj haroj de la portreto honorigus ajnan harkreskigantan reklamon. Al la leganto, elŝovinte la okulojn, rigardis feroca belulo.

Tiutempe la kulpinto de tuta tiu malkvieto, trarigardinte la ĵurnalojn kaj ĝissate admirinte la interesan portreton, demandis: — «Nu, Drud, ĉu ci estos la dudek trian en la cirko?»

Mem respondante al si, li aldonis: — «Jes. Mi estos kaj observos, kiel tiu forta blovo, tiu bato de kirlo estingos la etan inertan flamon de la malklera racio, pri kiu ambicias «la reĝo de la naturo». Kaj ŝvitaj gutoj kovros lian vizaĝon...»

II

Ne malpli, ol la publikon, la ondo de akra intereso kaptis la tutan cirkan trupon, inkluzive la servistaron, biletistojn kaj ĉevalistojn. Aperis onidiro, ke la «Duopa Stelo» (kiel li ordonis signi sin en la afiŝo) estas grafo kaj miliardulo, kaj pri li jam suspiradis rajdistinoj, glutante salivon en revoj de restoraci-juvela speco; jam turmentadis spegulon baletistinoj, ĉiu esperante logi la nobelan originalulon, kaj kun ŝaŭmo sur la lipoj disputadis, — kiun el ili aĉetos li pli multekoste. Klaŭnoj elpensadis, kiel ili ridigu spektantaron, parodiante la novulon. Ebriulo-verkisto Debor jam fabrikis por ili kelkajn dialogojn, pro kio li drinkadis brandon kaj tintadis per arĝentaj moneroj. Mornigitaj de envio gimnastoj, akrobatoj kaj ĵonglistoj ripetadis ĥore ĝis la lasta momento, ke la mistera gastrolanto-ĉarlatano venis el Hindio, kie lernis iom efiki per sugesto, kaj antaŭdiradis fiaskon. Ili ankaŭ penis disvastigi informon, ke ilia arena rivalo estas fuĝinta krimulo. Ili samaj elpensis, ke la «Duopa Stelo» estas kartluda fripono, plurfoje batita. Same al ili apartenis interesega rakonto pri ĉantaĝo, per kiu kvazaŭe senarmigis li la humiligitan Agassiz-on. Sed pri la esenco de la afero neniu povis diri ion: fuma spiralo de klaĉo volviĝadis, ne tuŝante la centron. Nur sola klaŭno Arcy, kiu ŝatis ripetadi: «Mi scias kaj vidis ĉion, tial mi pri nenio miras», — speciale emfazadis sian frazon, kiam estiĝadis konversacio pri la «Duopa Stelo»; sed sur la malsana, galhumora vizaĝo de la klaŭno reflektiĝadis pala timo, ke lian malriĉan vivon povas trafi io, pri kio li pensas kun angoro, perdinte mizeran trankvilon, akiritan per malfacilega laboro de grimacoj kaj kontuzoj.

Ankoraŭ multe da ĉiaspeca vorta rubo — elpensaĵoj, babilaĵoj, spritaĵoj, mokoj kaj antaŭdiroj — ŝtopis orelojn de diversaj homoj rilate de la disfamigita elpaŝo, sed ĉion oni ne povas subaŭskulti. En polva nubo post hufoj de la ĉevaloj de Cezaro ne gravas ĉiu aparta polvero; ne tiom gravas ankaŭ rebrilo de radio, kuranta tra lilaj kirloj post blanka makulo de la ora imperatora helmo. Cezaro polvas... Polvo — kaj Cezaro.

III

La 23-an la giĉeto de la cirka kaso ne malfermiĝis. Skribaĵo diris: «La biletoj estas venditaj sen restaĵo». Malgraŭ alta prezo, ilin oni disaĉetis kun rapido de krako; por la lastaj biletoj, jam la 20-an, estis aranĝita loterio, — pro tio, ke ili kaŭzis akran disputon de la pretendantoj.

Atenta rigardo, ĵetita ĉi-vespere al la lokoj por spektantoj, rimarkus iom neordinaran konsiston de la publiko. Tiel, la loĝio de gazetaro estis plenŝtopita, post aldonaj seĝoj brilis nazumoj kaj kolumoj de tiuj, kiuj estis kondamnitaj starante danceti sur la loko. Same plena estis la loĝio de la ministro. Tie brilis delikata, ĉarma mondo de belaj okuloj kaj subtilaj vizaĝoj de junaj virinoj, blanka silko kaj juvelaĵoj, brilantaj kiel lustroj sur fono de paradaj uniformoj kaj frakoj; tiel luna akvofalo en veluro de nigraj ombroj strias kaj ŝaŭmigas sian fluon. Ĉiuj loĝioj, ĉirkaŭantaj la karmezinan barilon per diverskolora cirklo, spiris lukson kaj rezerviĝemon de la ornamita homamaso; facile, libere ridante, nelaŭte, sed klare parolante, tiuj homoj pririgardadis la kontraŭajn flankojn de la grandega cirko. Super la areno, brilante, ŝvebis aera vakuo, fermita alte supre per la kupolo kun bluo de la vespera ĉielo, rigardanta en malfermitajn vitrajn lukojn.

Книгу Александр Грин La mondo brilanta скачать бесплатно,

Другие произведения авторов/автораПобедитель
Случай
Поединок предводителей
Состязание в Лиссе
Редкий фотографический аппарат
Измена
На облачном берегу
Колония Ланфиер
Сладкий яд города
Трагедия плоскогорья Суан
Приключения Гинча
Охота на хулигана
Остров Рено
Племя Сиург
Маленький комитет
Мат в три хода
Вокруг света
Возвращение 'Чайки'
Белый шар
Пропавшее солнце
Ночью и днем
Встречи и приключения
Змея
Лебедь
Убийство в Кунст-Фише
Дикая мельница
Новогодний праздник отца и маленькой дочери
Веселый попутчик
Путь
Александр Грин о Пушкине
Слепой Дей Канет
Огонь и вода
Фанданго
Возвращенный ад
Табу
Тайна леса
Элда и Анготэя
Бегущая по волнам
Убийство в рыбной лавке
Гениальный игрок
Ученик чародея
Жизнеописания великих людей
Наивный Туссалетто
Обезьяна
Волшебное безобразие
Золотая цепь
Судьба, взятая за рога
Игрушка
Окно в лесу
Брак Августа Эсборна
Карантин
Имение Хонса
Наследство Пик-Мика
Система мнемоники Атлея
Человек с человеком
Тихие будни
Четвертый за всех
Гладиаторы
Загадка предвиденной смерти
Комендант порта
Бархатная портьера
Наказание
Словоохотливый домовой
Пьер и Суринэ
Зурбаганский стрелок
'Она'
Жизнь Гнора
Эпизод при взятии форта 'Циклоп'
Проходной двор
Корабли в Лиссе
Гость
Серый автомобиль
Трюм и палуба
Пассажир Пыжиков
Штурман 'Четырех ветров'
Акварель
Игрушки
Позорный столб
Лунный свет
Пари
На склоне холмов
Смерть Ромелинка
Легенда о Фергюсоне
Малинник Якобсона
Слабость Даниэля Хортона
Гатт, Витт и Редотт
Баталист Шуан
Отравленный остров
Лошадиная голова
Слон и Моська
'Продолжение следует'
Покаянная рукопись
Человек, который плачет
Происшествие в квартире г-жи Сериз
В Италию
Лужа Бородатой Свиньи
Вор в лесу
Как бы там ни было
Лесная драма
Вперед и назад
Два обещания
Сердце пустыни
Крысолов
Воздушный корабль
Дорога никуда
Кошмар
Пролив бурь
Гнев отца
Рассказ Бирка
Подземное
На досуге
Тяжелый воздух
Маленький заговор
Клубный арап
Продавец счастья
Третий этаж
Враги
Кирпич и музыка
Зимняя сказка
Гранька и его сын
Возвращение
Рене
Четырнадцать футов
Происшествие в улице Пса
Заколоченный дом
Телеграфист из Медянского бора
Преступление отпавшего листа
Рука
Голос и глаз
Любимый
Бродяга и начальник тюрьмы
Приказ по армии
Канат
Повесть, оконченная благодаря пуле
В снегу
Марат
Нянька Гленау
Сто верст по реке
Новый цирк
Золотой пруд
Чужая вина
Мертвые за живых
История одного убийства
Всадник без головы
Белый огонь
Огненная вода
Три похождения Эхмы
Истребитель
Личный прием
Земля и вода
Апельсины
Синий каскад Теллури
Искатель приключений
Барка на Зеленом канале
Река
Золото и шахтеры
Зеленая лампа
Циклон в равнине дождей
Борьба со смертью
Как я умирал на экране
Ерошка
Рай
Львиный удар
Путешественник Уы-Фью-Эой
Ксения Турпанова
Черный алмаз
Ива
Джесси и Моргиана (Искатели приключений)
Капитан Дюк
Создание Аспера
Голос сирены
Далекий путь
Ужасное зрение
Забытое
Таинственная пластинка
Глухая тропа
История Таурена
Дьявол Оранжевых Вод
Сила непостижимого
Шесть спичек
Птица Кам-Бу
По закону
Ночлег
Ветка омелы
Алые паруса
Безногий
Фанданго
Бегущая по волнам
Червоні вітрила
Джесси и Моргиана
Элда и Анготэя
Ива
Слон и Моська
Редкий фотографический аппарат
Искатель приключений
Подземное
Крысолов
Акварель
Серый автомобиль
Продавец счастья
Сердце пустыни
Повесть, оконченная благодаря пуле
Три похождения Эхмы
И для меня придет весна
Истребитель
Искатель. 1965. Выпуск №4
Лошадиная голова
Канат
Покаянная рукопись
На облачном берегу
Сто вёрст по реке
Племя Сиург
Рене
Новый цирк
Дьявол Оранжевых Вод
Мертвые за живых
Рай
Искатель. 1965. Выпуск №4
Карантин
Колония Ланфиер
Измена
Сладкий яд города
Отшельник виноградного пика
рассказов)
Волчок
Путь
Арвентур
Львиный удар
Эпизод при взятии форта «Циклоп»
Событие
Вечер
Отравленный остров
Ночная прогулка
Петух
На американских горах
Отшельник Виноградного пика
Птица Кам-Бу
Золотая цепь
Корабли в Лиссе
Возвращенный ад
Зурбаганский стрелок
Блистающий мир
Бегущая по волнам
Алые паруса
Библиотека приключений в пяти томах. Том 2
Нож и карандаш
Бочка пресной воды
Червоні вітрила
Червоні вітрила
Top-10
авторов книг
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я