Книги в электронном варианте скачать бесплатно. Новинки

Скачать бесплатно книги в библиотеке booksss.org

расширенный список авторов: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I j K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Главная
Бизнес
Интернет
Юмор
Психология
Разное
Как читать скачанную книгу?

Шестокракото същество

Автор(ы):Фредрик Браун

Аннотация книги


aннотация отсутствует

Скачать книгу 'Шестокракото същество' Фредрик Браун

Скачивание книги недоступно!!!
Читать первые страницы книги

Фредрик Браун

Шестокракото същество

След дългото ми и самотно блуждаене из безкрайната гъста мъгла, придружено от противно ръмящия венериански дъжд, базовият лагер ми се стори твърде привлекателен. Видимостта беше на не повече от няколко метра, но в това нямаше нищо страшно — на Венера едва ли има какво да видиш.

С изключение на Дикси Евертън.

За да бъда откровен, само заради нея аз се оказах участник в зоологическата експедиция не Евертънови, ръководена от нейния баща, доктор Евертън, от зоопарка за извънземни форми в Ню Елбъкърк. Освен това си платих собствените разходи, понеже докторът не смяташе моето участие в експедицията за необходимо. И нещо, което беше още по-лошо, той беше на мнение, че не ставам за съпруг на неговата дъщеря Дикси. Но по тази тема, ние значително се разминавахме в мненията си.

Така или иначе, на мен ми предстоеше да му докажа, че не съм non compos mentis1, както той си мислеше. И съдейки по късмета, който ме спохождаше досега, шансовете ми да променя неговото мнение спрямо мен не бяха повече от спирането на топенето на сладолед на клечка, попаднал откъм слънчевата страна на Меркурий.

В действителност, аз не исках да участвам в експедицията. Никога не съм уважавал хората, които поставят животни в клетки, за да бъдат наблюдавани от зяпачи. До нашата поява, Венера можеше да се похвали с твърде оскъдна фауна и много бързо два вида от нейните представители бяха унищожени: красивата венерианска бяла чапла, чиито пера отидоха да украсяват дамски шапки — тогава, когато сегашната мода се върна към тази от XIX век и кайтерите, чието месо се оказа невероятно вкусно, си заминаха безвъзвратно в чиниите на гастрономите.

След като Дикси ме чу, че се завръщам в лагера, подаде прелестната си главица от палатката си и ми се усмихна. Веднага усетих, че забележимо ми олеква.

— Откри ли нещо, Род? — попита ме тя.

— Само това нещо — отвърнах. — Ще влезе ли в употреба? — отворих кутията застлана с мъх, в която се намираше единственото животно, което бях успял да хвана, ако разбира се то можеше да се нарече животно.

Притежаваше хриле като на риба, осем крака, гребен като на петел, само че по-голям и синя козина.

Дикси го огледа.

— Род, това е визън. В нашият зоопарк имаме вече два такива екземпляра, така че не си успял да намериш нов вид. — изглежда, че тя успя да забележи разочарованието, пробягало по лицето ми тъй като бързо добави: — Но си намерил добър екземпляр, който не трябва да бъде пуснат на свобода. Баща ми ще поиска да го проучи — тогава, когато му се отвори свободно време.

Ето такава е моята Дикси.

Доктор Евертън излезе от централната палатка и ме погледна враждебно.

— Привет, Спенсър — рече той. — Ще спра действието на радиофара, Крейн също се върна.

Докторът изключи прибора, който чрез излъчване на сигнал помагаше на двама ни да намираме пътя към лагера. Без такъв предавател и без джобен приемник беше лесно да се заблудим извън базата, за това беше достатъчно да се отдалечим само на дузина метра от нея.

— Дали Крейн е успял да намери нещо? — попитах.

— Нищо особено интересно — отвърна доктор Евертън, — но успя да ни осигури вечерята. Хванал е голяма блатна кокошка, която вече започна да приготвя за храна.

— Даже не ми позволи да се докосна до нея — промърмори Дикси. — Заяви, че жените не могат да приготвят вкусни яденета. Би трябвало да е свършил, вече мина повече от час. Гладен ли си, Род?

— Толкова, че съм готов да изям и чудовище — отвърнах, поглеждайки към визъна, който продължавах да държа в ръцете си.

Дикси се разсмя и взе находката ми, за да я отправи в един от контейнерите.

Ние се отправихме към главната палатка. Блатната кокошка беше сготвена, а Крейн с гордост я постави на масата. Ако се приготви както трябва, венерианската блатна кокошка е много по-вкусна от печено пиле, което от своя страна е по-вкусно от сварен канюк. Венериански или какъвто и да е друг.

Освен това, блатната кокошка притежава четири крака и на всеки от нас се падаше по кълка.

Докато се хранехме, почти не разговаряхме. Но когато дойде ред на кафето, Дикси произнесе непонятна фраза — отнасяше се за някаква костенурка.

— Какво? — попитах. — За каква костенурка става дума?

Дикси ме погледна така, сякаш бях действително невменяем, след това насочи вниманието си към баща си и Джон Крейн. Настъпи напрегнато мълчание.

— Какво става — произнесох намръщено.

— Става дума за венерианската земна костенурка, Род — поясни Крейн въздъхвайки. — Нашата експедиция е организирана именно за нейното залавяне. Изглежда, че тази сутрин ти я намери.

— Изобщо не разбирам за какво говорите — изговорих търпеливо. — Не само, че не съм намирал никакви костенурки, но и нищо не съм чувал за тях. Какви са тези странни шеги?

Доктор Евертън поклати печално глава.

— Двамата с моя колега ви взехме в експедицията, само защото обещахте да хванете костенурка.

— Аз да съм обещавал?! — погледнах умолително Дикси. — Да не би нещо да сте се наговорили?

Дикси заби поглед в чинията си.

— Да, може определено да се твърди, че сте намерили костенурка или сте били съвсем близо до този факт — отбеляза доктор Евертън. — Впрочем, сега ще ви обясня. Виждате ли, Спенсър, в природата много същества използват защитни механизми, насочени против техните врагове. Някои насекоми оживяват, защото се правят на клонки, намират се и безвредни змии, които поне външно не се отличават от другите отровните гадини, съществуват и рибки, които така се подуват, че е невъзможно да бъдат погълнати от техните врагове…

— Зная за защитните механизми — прекъснах доктора. — Но не мога да разбера какво отношение имат към нашия разговор.

Той ме заплаши с пръст.

— И така, вие признавате за съществуването на защитните механизми. Сега ще премина към защитния механизъм на венерианската костенурка. Както всички други животни населяващи Венера и тя притежава слаби телепатични способности, дори е способна да предизвика временна загуба на паметта на представителя на вида, който я застрашава, в случая нашия, след което ние забравяме за нейното присъствие, а това се случва и с всяко друго създание, което се намира в непосредствена близост до нея. С други думи, ако някой започне да ловува земна венерианска костенурка и я намери, не само забравя защо е искал да я улови, но изобщо престава да си спомня за нейното съществуване.

С други думи, този, който започва да лови земна венерианска костенурка и я намира, не само забравя че иска да я хване, но изчезват и спомените му за нейното съществуване.

Останах с отворена уста.

— Искате да кажете, че тъкмо нея съм искал да хвана?

— Съвършено вярно — отвърна самодоволно доктор Евертън.

Вторачих се в Дикси и този път тя не извърна поглед.

— Това е самата истина, Род — каза тя. — Главната задача на нашата експедиция е да хванем екземпляр от местна земна костенурка. И една от причините за участието ти в експедицията е, че се закълна да намериш способ за нейното улавяне.

— Нима?

— Една минутка, Род… Разбира се, че е трудно, да ни повярваш, тъй като нищо не помниш — напусна тя бързо палатката, за да се върне с писмо, в което познах своя почерк.

Тя ми протегна писмото, а аз го прочетох и почувствах, че ушите ми вече горят.

След като й върнах листа, настъпи дълго мълчание. Накрая набрах мъжество и проговорих:

— Нима не съм намеквал на никой от вас как възнамерявам да надхитря земната костенурка?

Доктор Евертън разтвори ръце.

— Нищо не си казал.

— Колко дълго продължава амнезията? Притежава ли постоянен характер?

— Не, изминават няколко часа, около пет или шест. Но ако човек отново се срещне с костенурката, всичко се повтаря.

Отново обмислих думите му, но не ми стана по-леко. Неочаквано в главата ми се появи нова мисъл.

— Но ако всеки, който я е забелязал, забравя за нея, откъде е известно, че тя изобщо съществува?

— Няколко пъти са успели да я снимат. Но изследователите не са си спомнили за нея, докато не се е появила на фотографията. Тя прилича на костенурка от Земята, но притежава шест крака, а не четири, освен това формата й е кръгла, а не овална. Ти много щателно беше изучил направените снимки.

Крейн стана от масата и измъкна от едно от чекмеджетата на сгъваемото бюро, което се намираше близо до нас половин дузина снимки.

— Ето какво търсим, Род — рече той.

Не вярвайки на очите си, погледнах фотографиите.

— Симпатични момчета — промърморих. — Имат големи очи и изглеждат тъжни.

— Освен това се срещат доста рядко, дори сред венерианските форми на живот — отвърна Крейн. — Може да се забележат само в участък с площ от около двайсет или трийсет квадратни километра.

— Да, много са редки — промърмори доктор Евертън. — Ако си дадем сметка с каква скорост изчезват редките видове, едва ли ще се сдобием и с една костенурка за изследване.

Простенах.

— Какво имате предвид?

Крейн сви рамене.

— Някои от опитите за придобиване на земна венерианска костенурка са имали трагични последствия. След като е разчитала да убие няколко екземпляра, една от биологическите експедиции е използвала отровен газ, поне за да се сдобие с мъртви образци.

— Твърде е възможно в случай на неуспех, нашата експедиция да е последната — прекъсна го доктор Евертън. — Ловът на земната костенурка е твърде скъпо удоволствие.

Изтрих чело с ръка. Например такива усещания изпитва човек след шест дневен запой. Ако не беше писмото, написано от собствената ми ръка, бих помислил, че са решили да се надсмиват над мен.

— Вероятно идеите ми са се оказали безуспешни — изрекох тъжно. — Срещнал съм се с противник, който е удържал победа. Разрешете ми да се сбогувам с вас…

Книгу Фредрик    Браун Шестокракото същество скачать бесплатно,

Другие произведения авторов/автораОгненный цикл. Сборник научно-фантических рассказов
Пасынки вселенной. Сборник научно-фантастических произведений
Анаконда (сборник)
Ордер на убийство (сборник)
Пять зелёных лун (сборник)
Конец детства (сборник)
Top-10
авторов книг
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я